TUKEA  –  OHJAUSTA  –  VOIMAVAROJA

JOKA-PALVELUT

LAPSILLE, NUORILLE JA PERHEILLE
YKSIN JA YHDESSÄ ERI ELÄMÄNTILANTEISSA

JoKa -palvelut Oy

JoKa-palvelut Oy on vuodesta 2008 lähtien täydentänyt kuntien omia palveluja, tarjoten sosiaalihuollon perhekuntoutuksen ja jälkihuollon palveluja lapsille, nuorille sekä heidän perheilleen. Yrityksen tuottamiin palveluihin kuuluu myös neuropsykiatrinen valmennus.

Ammatillinen perhekuntoutus

Perhekuntoutus on perheen kotona tapahtuvaa avohuollon kuntoutusta. Perhekuntoutuksella pyritään tukemaan ja vahvistamaan perhettä muutokseen, heidän omia voimavaroja hyödyntäen.

Perhettä tavataan koko prosessin ajan sovitusti ja suunnitellusti. Työskentelyssä korostuu lapsen kuuleminen ja lapsen edun huomioiminen sekä yhteistyö perheen verkostojen kanssa.

Työskentely perustuu luottamukseen ja keskusteluun, jossa kaikkien perheenjäsenten mielipide tulee kuuluviin. Perhekuntoutus toteutetaan kiinteänä miesnaistyöparina. Vahvuuksiamme ovat lastensuojelun tuntemus, psykiatrinen osaaminen sekä kokemus lapsiperheiden kanssa työskentelystä. Painotamme ratkaisu- ja voimavarakeskeisyyttä sekä terapeuttista työotetta.

Jälkihuolto

Sosiaalityöntekijän päätöksellä tarjottavat lastensuojelulain mukaiset jälkihuollon palvelut ovat tarkoitettu Rovaniemellä asuville nuorille, jotka tarvitsevat itsenäistymiseen, aikuistumiseen tai sijoituksen jälkeiseen elämäänsä tukea ja vahvistusta.

Jälkihuollon tarkoituksena on tukea kokonaisvaltaisesti nuorta oman elämänsä hallintaan keskustelun ja ohjaamisen avulla. Jälkihuollon ohjauksessa tehdään tiivistä yhteistyötä nuoren läheisverkostojen, kuten perheen ja koulun kanssa.

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on ohjauksellinen kuntoutusmenetelmä joka vaatii paneutumista asiakkaan elämään ja elinympäristöihin.
Neuropsykiatrisessa valmennuksessa tavoitteet ja työskentelymuoto laaditaan yhteistyössä valmennettavan, valmentajan ja kuntoutuksesta vastaavan tahon kanssa.

Valmennuksen tarkoituksena on parantaa arjen hallintaa, heikkoa ajan ja rahan käyttöä, epäjärjestelmällisyyttä, koulutus- ja uravaikeuksia ja sosiaalisia suhteita.

Tavoitteena on rakentaa uusia kykyjä ja vahvistaa taitoja lähes kaikilla valmennettavan elämänalueilla.

Ari Jokelainen

Ari on koulutukseltaan mielenterveyshoitaja ja AMK sairaanhoitaja (mielenterveys-ja päihdetyö). Lisäksi Ari on valmistunut neuropsykiatrinen valmentaja -koulutuksesta tammikuussa 2011. 

Arille on työkokemusta karttunut lasten psykiatrian osastoilta Rovaniemeltä sekä Helsingistä yhteensä kuuden vuoden ajalta. Lastensuojelun työkokemusta sijaishuollosta sekä perhekuntoutuksesta on 18 vuoden ajalta, joista 13 viimeisintä vuotta yrittäjänä.

Ota yhteyttä